DEOundervisning

Materialer og forløb til undervisning i EU

DEO - EU-debat

Debatmøder, bøger og rejser

Privatlivspolitik

Hjemmesiden anvender kun nødvendige cookies , læs mere her

Book dette foredrag

Mit arbejde i Europarådet

Et foredrag af Jacob Lund

Mit foredrag handler om arbejdet  i Europarådet.

Europarådets parlamentariske forsamling udgøres af 324 mænd og kvinder fra parlamenterne i de 47 medlemslande.

Selvom den parlamentariske forsamling afspejler alle politiske holdninger på tværs af kontinentet, er dens mission udelukkende  at fastholde de fælles værdier som menneskerettigheder, demokrati og retsstaten, der jo er de europæiske folks "fælles arv".

Forsamlingen har en ret til indsigt i staternes indre forhold:

Den holder regeringerne ansvarlige for deres overholdelse af menneskerettighederne og presser staterne til at opnå og opretholde demokratiske standarder både i Europa og - i stigende grad - også i naboregionerne.

Forsamlingen er et arnested for ideer:

Den er en fabrik af radikale ideer til forbedring af Europas lovgivning og praksis, en "motor" for Europarådet og en vogter af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Forsamlingen er et forum for debat: 

Den er et forum for en nogle gange ophedet debat om centrale politiske og sociale problemer, og bidrager herved til at afværge konflikter og fremmer forsoning på tværs af kontinentet.

Selvom forsamlingens udtalelser ikke er bindende, så taler forsamlingen på vegne af 800 millioner europæere, og Europarådets 47 regeringer har en pligt til kollektivt af svare på de kritikpunkter, der rejses. Europarådets parlamentariske forsamling er således vores fælles demokratiske samvittighed.
Emneord: Øvrige emner, EU politik

Varighed: 90 min

Pris: 5000,00kr. + omkostninger.

AV-udstyr: projektor

Bosiddende: Bornholm

Søg foredrag ud fra emneord

Foredrag og foredragsholdere kan også søges ved brug af 'Søg' funktionen
på toppen af siden.

Om EUforedrag.dk

EUforedrag.dk er formidler mellem arrangør og foredragsholder. Det koster ikke noget, at blive repræsenteret på EUforedrag.dk, ligesom det ikke koster noget for arrangører, at få kontakt til en foredragsholder på EUforedrag.dk.

Vi anvender kun nødvendige cookies på denne hjemmeside

Læs mere