DEOundervisning

Materialer og forløb til undervisning i EU

DEO - EU-debat

Debatmøder, bøger og rejser

Book dette foredrag

Foredrag af Julie Hassing Nielsen

Et foredrag af Julie Hassing Nielsen

På DEO konferencen "Læring i et nyt Europa" den 4. november 2015 gav Julie Hassing Nielsen sit bud på EU’s nye udfordringer og magtforhold. Hun fortalte om de institutionelle ændringer, som Lissabontraktaten bragte med sig og såede tvivl om, hvorvidt traktatens forsøg på at styrke EU's demokratiske legitimitet og relationen internt mellem institutionerne, har fået den ønskede effekt. Hun pointerede, at reformen har skabt grundlag for magtkampe mellem institutionerne, og at de nye institutioner, skabt i Lissabontraktaten, i høj grad er personafhængige. Hun forklarede også, at forsøget på at styrke det overstatslige arbejde er mislykkedes, fordi eurokrisen har medført, at magten nu i høj grad er centreret i medlemsstaterne. Julie Hassing kom også ind på resultatet af EP-valget og den massive EU-skepsis, som vi ser i mange EU-lande. Men forklarede, at der trods bekymring for de EU-skeptiske partiers fremgang, ikke har manifesteret sig en EU-skeptisk linje i en sådan grad, at den kan blokere for de store partiers flertal. Udfaldet af valget er, at de store partier har bebeholdt deres flertal, fortalte hun. 

I forhold til EU’s udfordringer, påpegede hun, at eurokrisen fortsat er en af EU’s store udfordringer. "Vi vil i fremtiden se større finanspolitisk integration og velfærdsregimer, som skal harmoniseres på et eller andet niveau". Hun foreslog i den forbindelse, at man i undervisningssammenhænge kan koble forskellige velfærdsregimer sammen med EU og europæisk integration.


Emneord: EU politik, Demokrati

Varighed:

Pris:

AV-udstyr:

Bosiddende: Charlottenlund

Søg foredrag ud fra emneord

Foredrag og foredragsholdere kan også søges ved brug af 'Søg' funktionen
på toppen af siden.

Om EUforedrag.dk

EUforedrag.dk er formidler mellem arrangør og foredragsholder. Det koster ikke noget, at blive repræsenteret på EUforedrag.dk, ligesom det ikke koster noget for arrangører, at få kontakt til en foredragsholder på EUforedrag.dk.

Læs mere